Hur är det för dig?
Du vill lösa problem med sömn, ängslan och nedstämdhet
Du vill få kontroll över oro, ångest, stress och panik
Du vill få hjälp med känslor av övergivenhet, ensamhet och relationsproblem
Du vill undvika påträngande och ovälkomna tankar
Du vill samtala om existentiella frågor och livet
Du vill nå en god självkänsla, avslappning och rofylldhet
Du vill få en känsla av mening och sammanhang i ditt liv

Du vill förstå och styra ditt liv mot dina mål
Du vill komma på introduktionssamtal
Du vill ha tid snarast möjligt

  – Välkommen till lundmarkterapi.
Tillsammans ser vi till, med min specialistkompetens
och din motivation, att du uppnår dina mål
Christer Lundmark   
KBT terapeut