Terapin börjar med tre faser

I den första fasen sitter vi ner en knapp timme. Här handlar det
om att se om du får förtroende för din terapeut, om du känner dig bekväm i relationen och om du upplever att ni kan arbeta bra ihop så att dina förväntningar uppfylls.
     I den andra fasen ringar vi in ditt problem.
     I den tredje fasen gör vi en planering. Här handlar det om att till- sammans gå igenom hur terapin läggs upp och vilka områden vi ska arbeta med för att du ska uppnå dina mål.
      Det första steget kan du ta redan idag, genom att ringa
0709 - 28 48 59 och boka en tid.


Lundmarkterapi bedriver KBT i överensstämmelse med Socialstyrelsens stränga krav
på vetenskap och beprövad erfarenhet.


Christer Lundmark